De website www.4uMeubels.nl en de daaraan gekoppelde diensten worden u ter beschikking gesteld door 4uMeubels statutair gevestigd te Zetten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62759949.

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

4uMeubels garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt 4uMeubels gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres). 4uMeubels gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van 4uMeubels of van zorgvuldig geselecteerde derden om u op de hoogte te houden. Hierbij tracht 4uMeubels rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij 4uMeubels t.a.v.
Adresregistratie, Straat en huisnummer, Postcode en plaats of per e-mail aan info@4uMeubels.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
4uMeubels  heeft op haar systeem de volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming tegen beveiligingsincidenten:

  • Multi factor authenticatie;
  • Virus en anti-spamvoorzieningen;
  • High Tech professionele firewalls;
  • SSL certificaten en encryptie op verbinding;
  • Minimaal één keer per maand worden de resources voorzien van patches/updates;
  • Dagelijks een back-up van alle programmabestanden en database;
  • Alle servers staan opgesteld in afgesloten ruimten met beperkte toegang;
  • Geheimhoudingsprotocollen en toegangsprotocollen voor medewerkers.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op onze eigen beveiligde omgeving. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@4uMeubels.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: 4Meubels – Nieuwe havenweg 15 B – 6827 BA – Arnhem. 4uMeubels voldoet dan binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites
Op www.4uMeubels.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@4uMeubels.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.